het voetveer

Het voetveer waarmee het allemaal begon, bestaat nog steeds. Tot op de dag van vandaag wordt er volop gebruik van gemaakt om van de binnenstad van Deventer naar de overzijde van de IJssel te komen en andersom. U kunt als parkeeralternatief uw auto op de Worp gratis parkeren en met het pontje de binnenstad bereiken.

 

Voor vaartijden, tarieven en actuele informatie kunt u kijken op:
www.pontjedeventer.nl